Excess Materials Exchange

In het huidige systeem gaan te veel waardevolle grondstoffen en materialen verloren en wordt de planeet zwaar belast. Dat is zonde. En dat kan fundamenteel anders.
Wij zijn vastberaden de wereldwijde transitie naar een circulaire economie te versnellen en bij te dragen aan het realiseren van een schonere planeet. Door de financiële en ecologische waarde van materialen te laten zien. Door bedrijven uit te dagen producten efficiënter en écht circulair te ontwerpen en produceren. En door veel matches te maken. Heel veel matches.

Waar staan we voor?

Met ons digitale matchingsplatform halen wij de maximale waarde uit de secundaire materialen en (afval-)producten in de wereld door er de meest hoogwaardige hergebruikoplossing voor te vinden.

Wat willen we bereiken?

Wij zijn vastberaden de afvalsector fundamenteel te veranderen. Door het introduceren van een innovatieve manier van handelen die de standaard in de sector gaat worden, versnellen wij de wereldwijde transitie naar een circulaire economie én dragen we bij aan het realiseren van een schone planeet.

Onze waarden

Dagelijks zijn wij bezig met het ontsluiten van waarde. Materialen en (afval-)producten die als ‘waardeloos’ worden beschouwd, geven wij een waardevolle nieuwe bestemming. Niet zo gek dus, dat waarden een belangrijke plek in ons handelen innemen. In al onze acties en keuzes, wijzen deze kernwaarden ons de weg.

Transparantie

Wij houden van openheid. Daarom laat het grondstoffenpaspoort zien wat er in een materiaal of product zit en waar het vandaan komt. Zo wordt de ware waarde zichtbaar. Wij brengen bij de matchmaking de financiële, sociale en ecologische consequenties in beeld. Wel zo transparant en eerlijk. Want winst is geen winst als er corruptie, gifstoffen, uitbuiting of andere misstanden aan kleven. Daar zijn we gewoon heel helder over.

Bevlogen

Wat wij doen, doen we met hart en ziel. Bevlogen zetten we alles op alles om dat gedurfde doel te realiseren: een andere omgang met grondstoffen en materialen, een circulaire economie en een schone, leefbare planeet. Daar komen we voor uit bed. Daar willen we al onze energie in steken. Wij lopen daarom niet weg voor een uitdaging en zijn niet bang om bestaande conventies en werkwijzen ter discussie te stellen. En dat we daarbij zelf uit kostenoverwegingen drie keer per dag een boterham met pindakaas moeten eten? So be it.

Matchmaking

Wij brengen matches tot stand op ons digitale platform voor grondstoffen, materialen en producten. Dat maakt ons dus matchmakers. Is dat een waarde? Voor ons wel, want matchmaking, netwerken en samenwerking zijn onze drijvende krachten. Je hebt elkaar nodig voor grootse impact. En dat is nu eenmaal het doel. Daarom smeden dagelijks allianties met partners die onze idealen delen. En daarom zoeken we aan de lopende band de meest waardevolle matches voor materialen of producten.

Vastberaden

De koers ligt voor ons vast: een fundamentele verandering van de manier waarop we in deze wereld omgaan met grondstoffen, materialen en (afval-)producten. En die transitie moet veel sneller. Daar gaan we volledig voor. Wij zijn vastbesloten een maximale en positieve impact te maken. Op de mensen met wie en voor wie we werken. Op de bedrijven die meedoen met het realiseren van onze ambities. En op onze planeet. Het kan. Het moet. En daarom doen we het gewoon.

Vernieuwend

Anders en beter. Zo vinden wij dat we in de wereld om moeten gaan met grondstoffen, materialen en producten. Een radicale verandering is nodig, want het huidige systeem is niet toekomstbestendig. Weg verspilling, welkom circulariteit. Wij omarmen daarom vernieuwende concepten, baanbrekende innovaties, slimme technologie en nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. Alles voor die vergaande vernieuwing.